Hartree -> Millijoule

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Hartree till Millijoule: 1 Hartree [Ha] = 0,000 000 000 000 004 359 744 Millijoule [mJ]Räkna om Hartree till Millijoule:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Hartree [Ha]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millijoule [mJ]'.