Hektopascal -> Pound per square inch

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Hektopascal till Pound per square inch: 1 Hektopascal [hPa] = 0,014 503 774 389 728 Pound per square inch [psi]Räkna om Hektopascal till Pound per square inch:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Hektopascal [hPa]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pound per square inch [psi]'.