Inch - Tum -> Centimeter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch - Tum till Centimeter: 1 Inch - Tum [in] = 2,54 Centimeter [cm]Räkna om Inch - Tum till Centimeter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch - Tum [in]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Centimeter [cm]'.