Inch of mercury -> Poundal per square foot

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch of mercury till Poundal per square foot: 1 Inch of mercury [inHg] = 2 275,548 259 466 Poundal per square footRäkna om Inch of mercury till Poundal per square foot:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch of mercury [inHg]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Poundal per square foot'.