Inch of water column -> Kilogram-kraft per kvadratmeter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch of water column till Kilogram-kraft per kvadratmeter: 1 Inch of water column [inH2O] = 25,399 295 376 097 Kilogram-kraft per kvadratmeter [kgf/m²]Räkna om Inch of water column till Kilogram-kraft per kvadratmeter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch of water column [inH2O]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilogram-kraft per kvadratmeter [kgf/m²]'.

Inch of water column -> Kilogram-kraft per kvadratmeter