Inch per hour -> Feet per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch per hour till Feet per second: 1 Inch per hour [iph] = 0,000 023 148 148 148 148 Feet per second [fps]Räkna om Inch per hour till Feet per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch per hour [iph]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Feet per second [fps]'.