Inch per second squared -> cm/s²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch per second squared till cm/s²: 1 Inch per second squared [ips²] = 2,54 cm/s²Räkna om Inch per second squared till cm/s²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch per second squared [ips²]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'cm/s²'.