Inch-ounces-force -> Ounce-inches

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch-ounces-force till Ounce-inches: 1 Inch-ounces-force [inoz] = 1 Ounce-inches [ozin]Räkna om Inch-ounces-force till Ounce-inches:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Vridmoment'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch-ounces-force [inoz]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ounce-inches [ozin]'.