Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch-pound force till Kilojoule: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 112 984 829 027 62 Kilojoule [kJ]


Räkna om Inch-pound force till Kilojoule