Inch-pound force -> Kilojoule

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch-pound force till Kilojoule: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 112 984 829 027 62 Kilojoule [kJ]Räkna om Inch-pound force till Kilojoule:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch-pound force [inlbf]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilojoule [kJ]'.