Inch-pound force -> Million BTU

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Inch-pound force till Million BTU: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 000 000 107 088 955 288 05 Million BTU [MMBtu]Räkna om Inch-pound force till Million BTU:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Inch-pound force [inlbf]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Million BTU [MMBtu]'.