International candle -> Decimal Candle

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om International candle till Decimal Candle: 1 International candle = 1,010 411 502 231 Decimal CandleRäkna om International candle till Decimal Candle:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ljusstyrka'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'International candle'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Decimal Candle'.

International candle -> Decimal Candle