Kiloelektronvolt -> Hartree

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kiloelektronvolt till Hartree: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 36,749 344 227 551 Hartree [Ha]Räkna om Kiloelektronvolt till Hartree:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kiloelektronvolt [keV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Hartree [Ha]'.