Kiloelektronvolt -> Pikojoule

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kiloelektronvolt till Pikojoule: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 0,000 160 217 733 Pikojoule [pJ]Räkna om Kiloelektronvolt till Pikojoule:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kiloelektronvolt [keV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pikojoule [pJ]'.