Kiloelektronvolt -> Therm

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kiloelektronvolt till Therm: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 518 571 103 151 9 Therm [thm]Räkna om Kiloelektronvolt till Therm:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kiloelektronvolt [keV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Therm [thm]'.