Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilogram per sekund till Slug per second: 1 Kilogram per sekund [kg/s] = 0,068 521 779 647 661 Slug per second [slug/s]


Räkna om Kilogram per sekund till Slug per second