Kilogram per sekund -> Slug per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilogram per sekund till Slug per second: 1 Kilogram per sekund [kg/s] = 0,068 521 779 647 661 Slug per second [slug/s]Räkna om Kilogram per sekund till Slug per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massflöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilogram per sekund [kg/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Slug per second [slug/s]'.