Kilohenry -> Henry

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilohenry till Henry: 1 Kilohenry [kH] = 1 000 Henry [H]Räkna om Kilohenry till Henry:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Induktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilohenry [kH]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Henry [H]'.