Kilolux -> Lumen/foot²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilolux till Lumen/foot²: 1 Kilolux [klx] = 92,903 039 997 495 Lumen/foot²Räkna om Kilolux till Lumen/foot²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Illuminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilolux [klx]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Lumen/foot²'.

Kilolux -> Lumen/foot²