Kilometer per timme -> Nautisk miles per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilometer per timme till Nautisk miles per timme: 1 Kilometer per timme [km/h] = 0,539 957 269 941 49 Nautisk miles per timme [nm/h]Räkna om Kilometer per timme till Nautisk miles per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilometer per timme [km/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Nautisk miles per timme [nm/h]'.