Kilometer -> Pole

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilometer till Pole: 1 Kilometer [km] = 198,838 781 515 95 PoleRäkna om Kilometer till Pole:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilometer [km]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pole'.