Kilonewtonmeter -> Dyne-meter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilonewtonmeter till Dyne-meter: 1 Kilonewtonmeter [kNm] = 100 000 000 Dyne-meter [dynm]Räkna om Kilonewtonmeter till Dyne-meter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Vridmoment'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilonewtonmeter [kNm]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Dyne-meter [dynm]'.