Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kiloohm till Gigaohm: 1 Kiloohm [kΩ] = 0,000 001 Gigaohm [GΩ]


Räkna om Kiloohm till Gigaohm