Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilopound per square inch till Bar: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 68,947 57 Bar


Räkna om Kilopound per square inch till Bar