Kilopound per square inch -> kN/cm²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilopound per square inch till kN/cm²: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 0,689 475 7 kN/cm²Räkna om Kilopound per square inch till kN/cm²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilopound per square inch [ksi]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'kN/cm²'.