Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilopound per square inch till kN/m²: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 6 894,757 kN/m²


Räkna om Kilopound per square inch till kN/m²