Kilowattsekunder -> Megawattimme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kilowattsekunder till Megawattimme: 1 Kilowattsekunder [kWs] = 0,000 000 277 777 777 777 78 Megawattimme [MWh]Räkna om Kilowattsekunder till Megawattimme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kilowattsekunder [kWs]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Megawattimme [MWh]'.