Knot per second -> Tyngdacceleration

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Knot per second till Tyngdacceleration: 1 Knot per second [kn/s] = 0,052 458 729 535 57 TyngdaccelerationRäkna om Knot per second till Tyngdacceleration:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Knot per second [kn/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Tyngdacceleration'.

Knot per second -> Tyngdacceleration