Kvadratgrad -> Millisteradian

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Kvadratgrad till Millisteradian: 1 Kvadratgrad [deg²] = 3 282 806,350 011 7 Millisteradian [msr]Räkna om Kvadratgrad till Millisteradian:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Rymdvinkel'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Kvadratgrad [deg²]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millisteradian [msr]'.

Kvadratgrad -> Millisteradian