Ljudhastighet -> Feet per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ljudhastighet till Feet per second: 1 Ljudhastighet [Mach] = 1 116,437 007 874 Feet per second [fps]Räkna om Ljudhastighet till Feet per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ljudhastighet [Mach]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Feet per second [fps]'.