Ljusår -> Pikometer

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ljusår till Pikometer: 1 Ljusår = 9 460 730 472 580 800 000 000 000 000 Pikometer [pm]Räkna om Ljusår till Pikometer:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ljusår'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pikometer [pm]'.