Lumentimme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning




Måttenhetsomräknare som bl a Lumentimme kan räknas om med.



Räkna om Lumentimme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ljusenergi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Lumentimme [lmh]'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.

Lumentimme