Maxwell -> Attoweber

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Maxwell till Attoweber: 1 Maxwell [Mx] = 10 000 000 000 Attoweber [aWb]Räkna om Maxwell till Attoweber:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Magnetiskt flöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Maxwell [Mx]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Attoweber [aWb]'.