Megabyte SI -> Gigabyte SI

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Megabyte SI till Gigabyte SI: 1 Megabyte SI = 0,001 Gigabyte SIRäkna om Megabyte SI till Gigabyte SI:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Bytes / Bits'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Megabyte SI'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gigabyte SI'.