Megadalton -> Dalton

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Megadalton till Dalton: 1 Megadalton [MDa] = 1 000 000 Dalton [Da]Räkna om Megadalton till Dalton:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Megadalton [MDa]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Dalton [Da]'.