Megajoule -> Wattimme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Megajoule till Wattimme: 1 Megajoule [MJ] = 277,777 777 777 78 Wattimme [Wh]Räkna om Megajoule till Wattimme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Megajoule [MJ]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Wattimme [Wh]'.