Megaton -> Slug

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Megaton till Slug: 1 Megaton [Mt] = 68 521 765,561 961 SlugRäkna om Megaton till Slug:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Megaton [Mt]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Slug'.