Megawattimme -> Therm

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Megawattimme till Therm: 1 Megawattimme [MWh] = 34,121 416 331 279 Therm [thm]Räkna om Megawattimme till Therm:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Megawattimme [MWh]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Therm [thm]'.

Megawattimme -> Therm