Meter per sekund -> Feet per hour

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Meter per sekund till Feet per hour: 1 Meter per sekund [m/s] = 11 811,023 622 047 Feet per hour [fph]Räkna om Meter per sekund till Feet per hour:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Meter per sekund [m/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Feet per hour [fph]'.