Meter per timme -> Knop - nautisk mil per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Meter per timme till Knop - nautisk mil per timme: 1 Meter per timme [m/h] = 0,000 539 957 269 941 49 Knop - nautisk mil per timme [kn]Räkna om Meter per timme till Knop - nautisk mil per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Meter per timme [m/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Knop - nautisk mil per timme [kn]'.