Meter per timme -> Meter per minut

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Meter per timme till Meter per minut: 1 Meter per timme [m/h] = 0,016 666 666 666 667 Meter per minut [m/min]Räkna om Meter per timme till Meter per minut:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Meter per timme [m/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Meter per minut [m/min]'.