Meter-Kilogram -> Inch-pounds-force

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Meter-Kilogram till Inch-pounds-force: 1 Meter-Kilogram [mkg] = 86,796 166 214 519 Inch-pounds-force [inlb]Räkna om Meter-Kilogram till Inch-pounds-force:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Vridmoment'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Meter-Kilogram [mkg]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Inch-pounds-force [inlb]'.

Meter-Kilogram -> Inch-pounds-force