Mho -> Nanomho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mho till Nanomho: 1 Mho [℧] = 1 000 000 000 Nanomho [n℧]Räkna om Mho till Nanomho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mho [℧]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Nanomho [n℧]'.

Mho -> Nanomho