Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mho till Nanomho: 1 Mho [℧] = 1 000 000 000 Nanomho [n℧]


Räkna om Mho till Nanomho