Mikrosievert per timme -> Gray per år

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mikrosievert per timme till Gray per år: 1 Mikrosievert per timme [µSv/h] = 0,008 766 Gray per år [Gy/y]Räkna om Mikrosievert per timme till Gray per år:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mikrosievert per timme [µSv/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gray per år [Gy/y]'.