Mikrosievert per timme -> Gray per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mikrosievert per timme till Gray per timme: 1 Mikrosievert per timme [µSv/h] = 0,000 001 Gray per timme [Gy/h]Räkna om Mikrosievert per timme till Gray per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mikrosievert per timme [µSv/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gray per timme [Gy/h]'.

Mikrosievert per timme -> Gray per timme