Mikrosievert -> Megarem

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mikrosievert till Megarem: 1 Mikrosievert [µSv] = 0,000 000 000 1 Megarem [Mrem]Räkna om Mikrosievert till Megarem:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ekvivalent dos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mikrosievert [µSv]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Megarem [Mrem]'.