Mile (US) -> Ljusår

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mile (US) till Ljusår: 1 Mile (US) = 0,000 000 000 000 170 108 135 271 82 LjusårRäkna om Mile (US) till Ljusår:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mile (US)'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ljusår'.