Mile (US) -> Statute mile

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mile (US) till Statute mile: 1 Mile (US) = 1,000 002 000 193 9 Statute mileRäkna om Mile (US) till Statute mile:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mile (US)'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Statute mile'.