Mile (international) -> Metric mile

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning




Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Mile (international) till Metric mile: 1 Mile (international) [mi] = 1,072 896 Metric mile



Räkna om Mile (international) till Metric mile:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mile (international) [mi]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Metric mile'.