Miles per hour -> Inch per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Miles per hour till Inch per second: 1 Miles per hour [mph] = 17,6 Inch per second [ips]Räkna om Miles per hour till Inch per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Miles per hour [mph]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Inch per second [ips]'.

Miles per hour -> Inch per second