Miles per hour -> Knop - nautisk mil per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Miles per hour till Knop - nautisk mil per timme: 1 Miles per hour [mph] = 0,868 976 992 636 71 Knop - nautisk mil per timme [kn]Räkna om Miles per hour till Knop - nautisk mil per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Miles per hour [mph]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Knop - nautisk mil per timme [kn]'.

Miles per hour -> Knop - nautisk mil per timme