Miles per second -> Beaufort

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Miles per second till Beaufort: 1 Miles per second [mps] = 154,749 587 481 96 Beaufort [Bft]Räkna om Miles per second till Beaufort:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Miles per second [mps]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Beaufort [Bft]'.

Miles per second -> Beaufort